Skytte

Inför jaktsäsongen har de flesta jägare ägnat alldeles för lite tid på skjutbanan. Handen på hjärtat - hur många känner inte igen stressen att hinna skjuta godkänt älgskytteprov inför älgjaktspremiären?

Många jaktlag kräver att deltagarna varje år skall kunna uppvisa godkänt älgskytteprov för att få delta på älgjakterna. Naturtjänst kräver att deltagarna innevarande jaktår skjutit godkänt älgskytteprov för att få delta i jakter där klass 1-vapen krävs (älg, kronvilt resp. dovvilt).

Jaktlagen ställer däremot mycket sällan krav på skjutträning med hagelvapen. Här finns en stor förbättringspotential.

Vi erbjuder träningskytte med såväl kulvapen som hagelvapen under trevliga former. Våra funktionärer har befogenhet att utfärda bevis om godkänt älgskytteprov. Vi har tillgång till en av Sveriges förnämsta shootingbanor för träning med hagelvapen. Duktiga handledare finns alltid på plats.

Älgbana

Skyttet sker på godkänd älgskyttebana. Eget kulvapen klass 1 samt ammunition medtages. Målet är att deltagarna efter skyttet erhåller lägst godkänt älgskytteprov.

Sporting

Skyttet sker på en bana där tanken är att så långt möjligt efterlikna verklig hageljakt efter fågel och markvilt. Eget hagelvapen medtages. Ammunition tillhandahålles av Naturtjänst.

Kontakta oss för ytterligare information.